• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA NR 219 „NIEZAPOMINAJKA” W WARSZAWIE

 Wstęp

Przedszkole nr 219 „Niezapominajka” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://p219.waw.pl

Data publikacji strony internetowej: 29.11.2012
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.03.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.
 7. Na stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

 Wyłączenia

 Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia finansowe dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 06.11.2019r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z osobą kontaktową którą jest Pani Dorota Kamińska . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostęp alternatywny do informacji zapewniony jest poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjnie, poprzez dostarczenie dokumentu drogą elektroniczną.

Dostępność architektoniczna Przedszkola nr 219 „Niezapominajka”w Warszawie

Budynek Przedszkola nr 219 „Niezapominajka”, 02 -495 Warszawa, ul. M. Keniga 16  

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ul. M.Keniga 16 w pobliżu  przystanku autobusowego linii 517,401, 716,177,197.Przejście dla pieszych przy ul. Warszawskiej nie posiada sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Najbliższa stacja PKP Warszawa Ursus znajduje się w odległości ok.500 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych i windy.

Wejście do budynku

Wejście do Przedszkola znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony  ul. M. Keniga – jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przedszkolne i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 160 cm). Dojście piesze od bramy jest równe, bez nachylenia. Jest przejście do szatni dziecięcej oraz pomieszczeń administracyjnych. Budynek przedszkola jest jednopiętrowy bez oznakowania dotykowego na posadzce. Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w placówce. Korytarze prowadzące do windy i szatni są wydzielone drzwiami i  umożliwiają wyminięcia się 2 osób. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym na stronie.

Nasze Grupy

motylki

Motylki

zabki

Żabki

sloneczka

Słoneczka

krasnale

Krasnale

muchomorki

Muchomorki

motylki

Pszczółki

zabki

Biedroneczki

sloneczka

Wiewióreczki

krasnale

Zajączki

muchomorki

Jeżyki