Personel

Personel przedszkola stanowią dyrektor, nauczycielki, i inni pracownicy administracji i obsługi.

Nauczyciele naszego przedszkola to wykwalifikowana kadra pedagogiczna z bogatym doświadczeniem zawodowym. Większość z nich posiada długoletni staż pedagogiczny. Chętnie niosą pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci Nauczycielki permanentnie podnoszą swoje kwalifikacje, poprzez uczestnictwo w studiach, kursach i warsztatach. Są kreatywne i otwarte na nowości pedagogiczne, stosują ciekawe metody i formy pracy z dziećmi. Preferują otwarty styl pracy. Swoją postawą tworzą atmosferę ciepła rodzinnego.

W opiece nad dziećmi pomaga nauczycielkom personel pomocniczy (pomoc nauczycielki, woźna oddziałowa).

Dodatkowo zatrudniamy psychologa i logopedę.

Nad „pełnymi brzuszkami” dzieci czuwają kucharki i intendentka.

O sprawność sprzętu w przedszkolu i wygląd ogrodu troszczą się nasi dozorcy.

Na terenie przedszkola funkcjonuje Rada Rodziców, która czynnie wspiera i współpracuje ze wszystkimi pracownikami przedszkola, dbając o dobro dzieci. Decyduje o przeznaczeniu środków finansowych wpłaconych przez rodziców na funkcjonowanie placówki.

 

Komentarze zamknięte.