Lato

Drodzy Rodzice!
W tym tygodniu omówimy pierwsze zwiastuny lata. Opowiemy o letnich kwiatach i owadach, zjawiskach atmosferycznych, takich jak burza czy tęcza, oraz letnich smakołykach. Dzieci utrwalą miesiące i pory roku. Poznają zasady prawidłowego zachowania się w czasie burzy oraz jakich miejsc unikać, gdzie się schronić. Utrwalą siedem kolorów tęczy.

1. „Lato, lato” – zajęcia dydaktyczne.

Rodzic rozkłada przed dzieckiem wcześniej przygotowane kartki z nazwami miesięcy: CZERWIEC, STYCZEŃ, GRUDZIEŃ, WRZESIEŃ. Prosi dziecko, by poukładało kartki zgodnie z kolejnością występowania miesięcy w roku. Pyta: W jakim miesiącu rozpoczyna się lato? Dziecko stara się wskazać odpowiednią kartkę. Rodzic pyta, czy dziecko wie, którego dnia rozpoczyna się astronomiczne lato.

2. „Zabawa z balonikami” – porządkowanie miesięcy kalendarzowych, utrwalenie miesięcy wchodzących w skład danej pory roku.

Dziecko dostaje baloniki z nazwami wszystkich miesięcy w roku, przygotowane wcześniej razem z rodzicem. Ma za zadanie ustawić je w kolejności od stycznia do grudnia. Następnie rodzic pomaga dziecku ustalić, które miesiące należą do konkretnej pory roku (wiosna, lato, jesień, zima). Do grupy „wiosna” przynależą kwiecień, maj, czerwiec itd.

3. „Z czym kojarzy się lato?” – technika niedokończonych zdań.

Rodzic pyta dziecko, z czym kojarzy mu się lato. Dziecko zaczyna zdanie: Lato kojarzy mi się…

4. „Po czym można poznać lato?” – praca plastyczna doskonaląca umiejętność przekazywania informacji w formie graficznej, ekspresja twórcza.

Dziecko razem z rodzicem rysuje bądź maluje (technika dowolna) to, co kojarzy im się z latem.

5. Tato, czy już lato? – praca z wierszem Beaty Szelągowskiej.

Rodzic czyta wiersz dziecku:

Tato, czy już lato?
Beata Szelągowska

Powiedz, proszę! Powiedz, tato,
Po czym poznać można lato?
Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna?
Po prostu:
Po słodkich malinach,
Po bitej śmietanie z truskawkami,
Po kompocie z wiśniami,
Po życie, które na polach dojrzewa,
Po słowiku, co wieczorem śpiewa,
Po boćkach uczących się latać,
Po ogrodach tonących w kwiatach,
Po świerszczach koncertujących na łące,
Po wygrzewającej się na mleczu biedronce,
Po zapachu skoszonej trawy i róż,
I już!

Rodzic rozsypuje na dywanie wcześniej przygotowane zdjęcia różnych obiektów, w tym tych, które wystąpiły w wierszu – maliny, kompot, łany zbóż, słowik, bocian, ogród w kwiatach, świerszcz, biedronka, skoszona trawa, róże.
Ponownie czyta tekst i prosi dziecko o zapamiętanie obiektów wymienionych przez tatę i kojarzących się z latem. Po skończeniu czytania dziecko wybiera tylko te zdjęcia, które ukazują to, o czym była mowa w utworze.
Następnie mówi zdanie zaczynające się: Po zapachu skoszonej trawy i róż…, i prosi dziecko o kontynuowanie treści. W tym celu dziecko wykorzystuje nazwy tego, co narysowało razem z rodzicem, np. po szaleństwach w basenie, po zabawach na piasku.
( potrzebne zdjęcia: maliny, kompot, łany zbóż, słowik, bocian, ogród w kwiatach, świerszcz, biedronka, skoszona trawa, róże, plus inne niepasujące do wiersza).

6. Lato płynie do nas – nauka piosenki i zabawa ruchowa w parach (rodzic – dziecko).

Lato płynie do nas
sł. Jan Zuchora, muz. Krystyna Kwiatkowska

Raz, dwa, raz i dwa, (klaszczemy)
słońce idzie drogą. (rysujemy w powietrzu słońce)
Z górki chmurki biegną dwie,
śpieszą się jak mogą. (biegniemy w miejscu)

Ref.: Hop! Hop! – słychać w koło. (podskakujemy z rękami na biodrach, jedno z pary robi obrót)
Hop! Hop! – echo woła. (podskakujemy z rękami na biodrach, druga osoba z pary robi obrót)
Po jeziorze łódka mknie, (bujamy się, trzymając za ręce)
lato płynie do nas.

Raz, dwa, raz i dwa, (klaszczemy)
nadszedł czas zabawy, (tańczymy w kółko, trzymając się za ręce)
pędzi, goni w polu wiatr, (biegniemy w miejscu)
chce się z nami bawić. (tańczymy wkoło)

Ref.: Hop! Hop!…. (jak wyżej)

Raz, dwa, raz i dwa, (klaszczemy)
wiatr wesoło pląsa, (tańczą wkoło)
w górze, w chmurze, w ciszy pól (podskakujemy na palcach w rytm piosenki)
dzwoni śpiew skowronka.

Ref. Hop! Hop!…

Link do piosenki więcej na stronie https://www.youtube.com/

7. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie szybkości, skoczności, zwinności i zręczności.

1. „Plażowanie” – dziecko stawia stopę na woreczku gimnastycznym (woreczek gimnastyczny można zrobić samodzielnie ze skarpetki, wypełniając ją grochem lub ryżem . Podnosi woreczek palcami stopy. Ćwiczenie wykonuje raz jedną, raz drugą nogą. Następnie w siadzie prostym podpartym przekłada palcami prawej stopy woreczek leżący przy lewej stopie i na odwrót. Na koniec rzuca woreczkiem do celu – dużego pojemnika.

2. „Orzeźwienie” – ćwiczenia z wykorzystaniem pustej butelki plastikowej. Dziecko w siadzie klęcznym kładzie butelkę przed kolanami, dłonie na butelce – odsuwa butelkę szybkim ruchem w przód i przysuwa ją do kolan. Potem w leżeniu przodem zgina ręce w łokciach, dłonie trzyma na ziemi przy barkach, butelkę stawia w małej odległości od twarzy. Robi głęboki wdech nosem i silny wydech ustami w stronę butelki. Powtarza ćwiczenie kilkakrotnie, starając się silnym wydechem przewrócić butelkę. Następnie w leżeniu przodem trzyma butelkę w jednej ręce i przekazuje ją ruchem okrężnym z ręki do ręki przed twarzą i za plecami w jednym i w drugim kierunku (ręce cały czas proste w łokciach). Na koniec w leżeniu tyłem trzyma oburącz butelkę za głową. Butelka leży poziomo. Podnosząc nogi i ręce, stara się dotkną
stopami butelki, po czym wraca do pozycji wyjściowej.

3. „Pokrzywa” – do tej zabawy warto zaprosić pozostałych członków rodziny. Rzucamy piłką i jednocześnie wymieniamy nazwy warzyw, owoców, krzewów. Na słowo „pokrzywa” nie można złapać piłki. Kto się pomyli, robi trzy pompki.

Miłej zabawy!

Komentarze zamknięte.