Mój dom

MÓJ DOM

Zapoznanie dzieci z fragmentem wiersza „Dom” – A. Bernat.
Dom
(fragment)
Anna Bernat

Zwierzęta kochają i łąkę i las,
a ryby swą rzekę jak nikt.
Ptaki tu drzewa mają,
by wracać do gniazd,
a kwiaty w ogrodzie swój świat [...]
Na ziemi jest wiele i wiosek, i miast.
Jak wiele, któż zliczy je, kto?
Jedno miejsce jest nasze, by przeżyć swój czas,
o miejscu tym mówi się DOM.
Na ziemi, to każdy z nas wie,
jest miejsce, gdzie dobrze mu jest!

Rozmowa na temat wiersza. Dzieci opowiadają, gdzie mogą znajdować się domy zwierząt. Wypowiadają się także na temat swoich domów – zapoznanie z rodzajami domów – blok, wieżowiec, dom jednorodzinny, dom parterowy, dom piętrowy, itp. – Rodzice pokazują dzieciom obrazki różnych rodzajów domów.

„Duży i mały dom” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci podskakują po pokoju. Na hasło: Małe domy dziecko przykuca i układa ręce nad głową w kształcie daszku, na hasło: Duże domy – stoi na palcach i układa ręce nad głową w kształcie daszku.

„Domy i domki” – zabawa dydaktyczna. Rodzic pokazuje dziecku obrazki domów: dużych, małych, różnych kształtach i kolorach. Dzieci opisują domy i wskazują na ilustracjach te, które im się najbardziej podobają. Następnie razem z dzieckiem wyklaskuje sylabę –dom. Dziecko ma odpowiedzieć, ile słyszy sylab.

„Nasze domy” – wspólne robienie makiety domów. Dziecko z plasteliny lepi różnego rodzaju domki – niskie, wysokie, w różnych kolorach. Następnie umocowuje z pomocą Rodzica domki na sztywnym kartonie. Można dorysować drzewa, kwiatki, niebo, trawę, słoneczko – wg własnego pomysłu. Miłej zabawy 

„Samochody jadą po mieście” – zabawa ruchowa. Dzieci zamieniają się w samochody. Jeżdżą na zmianę wolno i szybko. Gdy rodzic pokazuje czerwone koło (wycięte z kolorowego papieru) – dziecko zatrzymuje się. Gdy rodzic uniesie koło zielone – dziecko otrzymuje sygnał, że może ruszać.

„Kolorowe domki” – do zabawy potrzebujemy wyciętych z kolorowego papieru figur geometrycznych: układamy wraz dzieckiem z przygotowanych figur domki. Liczymy domki, nazywamy kolory figur. Liczymy dachy – trójkąty oraz okna (koła). Ułóżmy na jednym domku dwa okna, na kolejnym trzy i zadajmy dziecku pytanie: „Który domek ma więcej okien?”

„Budujemy domki” – zabawa konstrukcyjna. Budowanie domków z różnego rodzaju klocków.

Miłej zabawy!

Komentarze zamknięte.