Zwierzęta na wiejskim podwórku.

Drodzy Rodzice!

W dalszym ciągu kontynuujemy rozmowy z dziećmi odnośnie zwierząt mieszkających na wiejskim podwórku. Tym razem dzieci utrwalą nazwy młodych zwierząt mieszkających na wsi oraz przypomną słowa piosenki pt.: „Stary Donald farmę miał”.
Poznają literę Ł, ł oraz wykonają ćwiczenia grafomotoryczne. Wykonają pracę plastyczną oraz pobawią się w teatrzyk.
Życzymy dobrej zabawy!

Wysłuchanie wiersza pt.: „Na wiejskim podwórku” Stanisława Kraszewskiego, rozmowa na temat utworu.

Na wiejskim podwórku
Stanisław Kraszewski

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki:
Krowa – łaciate cielątko,
Koza – rogate koźlątko,
Owca – kudłate jagniątko,
Świnka – różowe prosiątko,
Kurka – pierzaste kurczątko,
Gąska – puchate gąsiątko,
Kaczka – płetwiaste kaczątko,
Każda prowadzi swoje dzieciątko!
Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka.
Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły.
Krowa – łaciate cielątko,
Koza – rogate koźlątko,
Owca – kudłate jagniątko,
Świnka – różowe prosiątko,
Kurka – pierzaste kurczątko,
Gąska – puchate gąsiątko,
Kaczka – płetwiaste kaczątko,
Każda zgubiła swoje dzieciątko!
Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko.
Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki.
Lamentują biedne mamy: „Co my teraz robić mamy?”.
Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki:
Krowę – łaciate cielątko,
Kozę – rogate koźlątko,
Owcę – kudłate jagniątko,
Świnkę – różowe prosiątko,
Kurkę – pierzaste kurczątko,
Gąskę – puchate gąsiątko,
Kaczkę – płetwiaste kaczątko,
Znalazło mamę każde dzieciątko.

Pytania do wiersza:
Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu?
Co wydarzyło się w wierszu?
Kto spowodował kłopoty?
Co zrobił gospodarz?

Czytanie wiersza z dzieckiem, np. rodzic czyta: krowa – łaciate… itd., a dziecko dopełnia zdanie nazwą młodego zwierzęcia.

Śpiewanie piosenki pt.: „Stary Donald farmę miał” – zabawa rozwijająca pamięć i sprawność językową.

Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo,
Kurki na niej hodował, ijaijaoooo,
Kurki ko ko tu i ko ko tam,
Ko ko tu, ko ko tam, ciągle tylko ko ko,
Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo.
Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo,
Krówki na niej hodował, ijaijaoooo,
Krówki mu mu tu i mu mu tam,
Mu mu tu, mu mu tam, ciągle tylko muu.
Kurki ko ko tu i ko ko tam,
Ko ko tu, ko ko tam, ciągle tylko ko ko,
Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo.
Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo,
Świnkę na niej hodował, ijaijaoooo,
Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam,
Chrum tu, chrum tam, ciągle tylko chrum,
Krówki mu mu tu i mu mu tam,
Mu mu tu, mu mu tam, ciągle tylko muu.
Kurki ko ko tu i ko ko tam,
Koko tu, koko tam, ciągle tylko koko,
Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo.
Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo,
Kaczki na niej hodował, ijaijaoooo,
Kaczki kwa kwa tu i kwa kwa tam,
Kwa tu, kwa tam, ciągle tylko kwaaa.
Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam,
Chrum tu, chrum tam, ciągle tylko chrum.
Krówki mu mu tu i mu mu tam,
Mu mu tu, mu mu tam, ciągle tylko muu.
Kurki ko ko tu i ko ko tam,
Ko ko tu, ko ko tam, ciągle tylko koko,
Stary Donald farmę miał, ijaijaoooo.

Praca plastyczna „Domki trzech świnek” – wykonanie domków oraz postaci występujących w bajce pt.: „Trzy małe świnki” dowolną techniką.

Zabawa w domowy teatrzyk. Wykorzystanie elementów stworzonych podczas pracy plastycznej do odtworzenia wydarzeń z bajki. Rodzic i dziecko wcielają się w bohaterów oraz narratora.

Poznanie litery Ł, ł – doskonalenie zdolności grafomotorycznych. Wykonanie karty pracy. Załącznik nr 1.

Zestaw zabaw dla rodziców i dzieci:

1. „Lusterka”– dziecko siedzi/stoi naprzeciwko rodzica, pokazuje minę/gest/ruch, a rodzic stara się powtórzyć to co pokazuje dziecko. Po każdym pokazie następuje zamiana ról.

2. „Gdzie jest owca?” – zabawa ruchowa. Mama owca ma zawiązane oczy. Próbuje odnaleźć swoje dziecko, zagubioną owieczkę, po dźwięku dzwoneczka lub odgłosu wydawanego przez dziecko.

3. „Dojenie krowy” – rodzic w gumowej rękawiczce (na końcach palców) robi maleńkie dziurki. Wypełnia rękawiczkę wodą. Rodzic trzyma rękawiczkę nad pojemnikiem, a dziecko doi „krowę”.

Doskonalenie zdolności grafomotorycznych dziecka. Karty pracy: załącznik nr 2 i 3.

PROPOZYCJE KART PRACY ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE
PRZEDSZKOLA W GALERII GRUPY JEŻYKÓW.

Komentarze zamknięte.