Co to za zwierzę?

1. Rodzic czyta dziecku wiersz i prosi, aby podczas przerwy w wierszu dzieci naśladowały zwierzęta

Zabawa w rymy
Małgorzata Strzałkowska
Raz wybuchła na podwórku awantura,
bo zginęły pewnej kurze cztery pióra!
Kura gdacze,
kaczka… (kwacze)
krowa… (ryczy)
świnia… (kwiczy)
owca… (beczy)
Koza… (meczy)
a na płocie przy chlewiku kogut pieje: kukuryku!
Gdy już każdy wrzasków miał powyżej uszu,
ze stodoły wyszło pisklę w pióropuszu.
Odnalazła kura pióra i umilkła awantura,
a pisklęciu się dostała niezła bura.

2. Co to za zwierzę? – zabawa dydaktyczna

Rodzic rozkłada obrazki zwierząt częściowo zakryte kartką: krowy, kaczki, konia, kury, koguta, psa, kota. Rodzic pokazuje dziecku fragment obrazka, np. głowę, brzuch, nogi lub rogi, a dziecko odgaduje, jakie zwierzę ukryło się pod kartką. Po odgadnięciu dziecko naśladuje głos tego zwierzęcia.

3. „Krowa i mucha” – słuchanie wiersza P. Siewiery-Kozłowskiej połączone z zabawą naśladowczą. Dziecko naśladuje to, co krowa i mucha robią w wierszu.

Krowa i mucha
Patrycja Siewiera-Kozłowska
Była sobie krowa mała,
która pożuć trawkę chciała.
Trawka świeża i zielona,
krówka jest nią zachwycona.
Najpierw wącha, (wdech przez nos)
potem wzdycha (wydech przez usta z głośnym westchnieniem: aaach!)
(a nad trawką mucha bzyka). (bzzzzz – zęby złączone)
Żuje krówka swoją trawkę, (okrężne ruchy żuchwy)
Myśli: „chyba zjem dokładkę!”
Lecz te myśli jej przerywa mucha,
która ciągle bzyka. (bzzzz – zęby złączone, usta rozciągnięte)
Krowa – pac! – ogonem muchę, (klaśnięcie i wymówienie słowa: pac)
mucha brzęczy wciąż nad uchem! (bzzzz – zęby złączone, usta rozciągnięte)
Tak dzień cały się bawiły,
aż opadły całkiem z siły!

4. Rodzina zwierząt – zabawa dydaktyczna

Rozkładamy obrazki przedstawiające zwierzęta z wiejskiego podwórka: krowę, świnię, kurę, konia, cielaka, źrebaka, kurczaka, prosiaka. Dziecko ogląda obrazki z dorosłymi zwierzętami i ich dziećmi. Podaje ich nazwy i łączy je w pary. Naśladuje poruszanie się zwierząt oraz głosy, które wydają.

5. Rodzic czyta dziecku wiersz i zadaje pytania do wiersza

Chodzi kurka
Iwona Salach
Chodzi kurka po ogródku,
małe ziarnko trzyma w dzióbku.
A dla kogo? A dla dzieci,
co gromadka za nią leci.
Po ogródku chodzi kurka
i pazurkiem czyści piórka,
a za kurką kogut – tatko
pilnie strzeże swego stadka.

- Jakie zwierzątko chodziło po ogródku?
- Dla kogo kura niosła ziarenko?
- Kto latał za kurką?
- Kto pilnował stada?

Komentarze zamknięte.