Organizacja

Nasze Przedszkole mieści się w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 11 w środku osiedla mieszkaniowego Ursus Niedźwiadek. Jest to duży budynek piętrowy, wolnostojący usytuowany z dala od jezdni, otoczony zadbanym i rozległym ogrodem.

Nasze Przedszkole cieszy się dobrą opinią wśród lokalnej społeczności.

Dokładamy wiele starań aby dzieci i ich opiekunowie dobrze się u nas czuli. Staramy się tworzyć domową i sympatyczną atmosferę, dbamy o wysoki poziom pracy dydaktycznej.

Dzieci w naszym Przedszkolu otoczone są fachową opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i posiadającej duże doświadczenie zawodowe. Nadrzędnym celem pracy nauczycielek jest troska o zadowolenie i uśmiech wychowanków oraz ich prawidłowy rozwój. Nad prawidłową praca placówki czuwa dyrektor.

Przedszkole posiada 10 oddziałów. Do dyspozycji dzieci jest 10 sal z dużymi łazienkami, hol do zabaw ruchowych oraz gabinet logopedyczny. Ich wyposażenie dostosowane jest do potrzeb poznawczych dzieci.

Niezbędnym warunkiem zapewniającym osiąganie rezultatów w pracy przedszkola jest gruntowne i systematyczne poznanie dzieci, ich dotychczasowego rozwoju, warunków w jakich są wychowywane w rodzinie i środowisku, a także obserwowanie zachowania dzieci, wyjaśnianie przyczyn ewentualnych nieprawidłowości i odchyleń w rozwoju oraz podejmowanie działań wspierających wobec dzieci, które tego potrzebują, a także praca z dziećmi zdolnymi.

 

 

Komentarze zamknięte.