Opłaty

Opłaty za przedszkole

Odpłatność za przedszkole wnoszona jest do 10–go każdego miesiąca i wynosi:

  • Stawka żywieniowa – 10.00 zł

 

Odliczanie nieobecności:

  • Jeżeli rodzic zgłosi nieobecność dziecka w dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub w tym dniu do godz: 8:50 – odliczamy stawkę dzienną za ten dzień na Państwa korzyść.
  • W przypadku zgłoszenia w dniu nieobecności pobieramy opłatę za pierwszy dzień nieobecności dziecka.
  • Zwroty za żywienie za dni nieobecności będą dokonywane w następnym miesiącu.

Rada Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców wnoszone w kasie przedszkola w wysokości zadeklarowanej przez rodziców.

Formy płatności

Opłaty za przedszkole przyjmowane są 2 dni w danym miesiącu w godzinach: 7:00 – 9:00 oraz 14:00 – 17:00.

 

 

Komentarze zamknięte.