Zmiana układu strony internetowej

Zmieniamy sposób publikacji informacji na naszej stronie. Wprowadzamy podział ogłoszeń i galerii na poszczególne grupy. Ogłoszenia wspólne dla wszystkich grup będą nadal publikowane na stronie głównej.

Dostęp do nowych stron poprzez menu na prawym marginesie.

Komentarze zamknięte.