INFORMACJE DLA RODZICÓW NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

Informacja dla rodziców

W nowym roku szkolnym 2020/2021

Przedszkole Nr 219 „Niezapominajka” w Warszawie

otwarte będzie w godzinach od 7.00. do godziny 17.30.

Listy dzieci przyjęty do poszczególnych nowych grup maluchów wywieszone będą na drzwiach przedszkola.(Biedroneczki, Krasnale, Żabki)

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie z dokumentami Przedszkola zamieszczonymi na naszej stronie internetowej tj: Statut Przedszkola , Procedura przyprowadzania dzieci itp.

Prosimy o uzupełnienie KARTY INFORMACYJNEJ zamieszczonej poniżej i na stronie internetowej oraz przyniesienie jej w dniu przyjścia dziecka do przedszkola.

KARTA INFORMACYJNA 2020 – nowa (1)

Opłaty za przedszkole

Odpłatność za przedszkole wnoszona jest do 10–go każdego miesiąca i wynosi:
Stawka żywieniowa – 10 zł

Odliczanie nieobecności:
Jeżeli rodzic zgłosi nieobecność dziecka w dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub w tym dniu do godz: 8:50 – odliczamy stawkę dzienną za ten dzień na Państwa korzyść.
W przypadku zgłoszenia w dniu nieobecności pobieramy opłatę za pierwszy dzień nieobecności dziecka.
Zwroty za żywienie za dni nieobecności będą dokonywane w następnym miesiącu.

Rada Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców wnoszone w kasie przedszkola w wysokości zadeklarowanej przez rodziców.

Formy płatności
Opłaty za przedszkole przyjmowane są przez 3 dni w danym miesiącu zgodnie z ogłoszeniem wywieszonym na tablicy.

LISTA RZECZY POTRZEBNYCH W PRZEDSZKOLU

1.Kapcie + worek na kapcie(podpisane)

Najlepiej, jeśli kapcie będą miały twardą, nieślizgającą się podeszwę. I żeby można było je szybko oraz bez stresu założyć, czyli po prostu wciągnąć na stopę.

2.Ubranie na przebranie.

3.Ręczniki papierowe na rolce.

Szczegółowe informacje dotyczące pracy i funkcjonowania przedszkola omawiane będą na zebraniach organizacyjnych w poszczególnych grupach, przewidzianych w pierwszym tygodniu września.

Komentarze zamknięte.