Zabawy z językiem angielskim

Let’s meet with shapes
Witajcie kochani!!! Na dzisiejszym wirtualnym spotkaniu zapraszam do zabaw z figurami geometrycznymi.
„Hello Hello! Can you clap your hands” – przywitanie piosenką.
Piosenkę znajdą Państwo w poniższym linku:

Podczas śpiewania ilustrujemy treść piosenki ruchem, tzn. w odpowiednich momentach klaszczemy w dłonie, przeciągamy się, dotykamy palców u stóp, obracamy się, tupiemy stopami;
I Hello, hello.
Can you clap your hands?
Hello, hello.
Can you clap your hands?
(Cześć, cześć,
Czy możesz zaklaskać?
Cześć, cześć,
Czy możesz zaklaskać?)
II Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, “Hello?”
(Czy możesz się przeciągnąć,
Czy możesz dotknąć palców u stóp?
Czy możesz zrobić obrót?
Czy możesz powiedzieć „Cześć?”)
III Hello, hello.
Can you tamp your feet?
Hello, hello.
Can you tamp your feet?
(Cześć, cześć.
Czy możesz tupnąć nogami?
Cześć, cześć.
Czy możesz tupnąć nogami?)
IV Can you stretch up high?
Can you touch your toes?
Can you turn around?
Can you say, “Hello?”
(Patrz zwrotka II)
V Hello, hello.
Can you clap your hands?
Hello, hello.
Can you stamp your feet?
(Patrz zwrotka I)
W pierwszej zabawie będziemy rysować figury w powietrzu, a także szukać przedmiotów w podanych kształtach – np. w najbliższym otoczeniu dziecka, lub na ekranie podczas śpiewania piosenki. Zapraszam do zabawy Link do piosenki znajdą Państwo poniżej.
The shape song – part 1

A circle. A circle. Can you make a circle? KOŁO, KOŁO, CZY POTRAFISZ ZROBIĆ KOŁO?
A circle. A circle. Can you make a circle?
A circle. A circle. Can you find a circle? KOŁO, KOŁO, CZY POTRAFISZ ZNALEŹĆ KOŁO?
A circle. A circle. Can you find a circle?
Can you find a circle? Ready…GO! GOTOWY/A?
I know…let’s make a diamond. Can you make a diamond? ROMB – CZY POTRAFISZ ZROBIĆ ROMB?
Here we go… A diamond. A diamond. Can you make a diamond?
A diamond. A diamond. Can you make a diamond?
A diamond. A diamond. Can you find a diamond? CZY POTRAFIZ ZNALEŹĆ ROMB?
A diamond. A diamond. Can you find a diamond?
Can you find a diamond? Ready…GO! GOTOWY/A?
Hmm…what’s next? How about a square? CO TERAZ? A MOŻE KWADRAT?
A square. A square. Can you make a square? CZY POTRAFISZ ZROBIĆ KWADRAT?
A square. A square. Can you make a square?
A square. A square. Can you find a square? CZY POTRAFISZ ZNALEŹĆ KWADRAT?
A square. A square. Can you find a square?
Can you find a square? Ready…GO! GOTOWY/A?
Alright. Time for one more. Let’s try a heart. CZAS NA WIĘCEJ. SPRÓBUJMY Z SERCEM
A heart. A heart. Can you make a heart? SERCE, CZY POTRAFISZ ZROBIĆ SERCE
A heart. A heart. Can you make a heart?
A heart. A heart. Can you find a heart? CZY POTRAFISZ ZNALEŹĆ SERCE?
A heart. A heart. Can you find a heart?
Can you find a heart? Ready…GO! GOTOWY/A?
A circle, a diamond, a square, and a heart. KOŁO, ROMB, KWADRAT, SERCE
A circle, a diamond, a square, and a heart.
A circle, a diamond, a square, and a heart.
W następnej zabawie poznamy kolejne kształty: trójkąt, prostokąt, owal, gwiazdę; również te kształty rysujemy paluszkiem w powietrzu oraz szukamy w najbliższym otoczeniu lub pokazujemy na ekranie. Bawcie się dobrze
Link do piosenki znajda Państwo poniżej
The shape song – part 2

Okay everybody. We’re going to make some shapes. BĘDZIEMY ROBIĆ KSZTAŁTY
Show me your hands. Let’s start with a triangle! POKAŻCIE MI DŁONIE. ZACZYNAMY Z TRÓJKĄTEM
A triangle. Can you make a triangle? TRÓJKĄT, CZY MOŻESZ ZROBIĆ TRÓJKĄT?
A triangle. Can you make a triangle?
A triangle. Can you find a triangle? CZY MOŻESZ ZNALEŻĆ TRÓJKĄT?
A triangle. Can you find a triangle?
Can you find a triangle? Ready…GO! GOTOWY/A?
Now, let’s make a rectangle! A rectangle. A TERAZ ZRÓBMY PROSTOKĄT
Can you make a rectangle? POTRAFISZ ZROBIĆ PROSTOKĄT?
A rectangle. Can you make a rectangle?
A rectangle. Can you find a rectangle? CZY POTRAFISZ ZNALEŹĆ PROSTOKĄT
A rectangle. Can you find a rectangle?
Can you find a rectangle? Ready…GO! GOTOWY/A?
How about an oval? A CO Z OWALEM?
An oval. Can you make an oval? CZU POTRAFISZ ZROBIĆ OWAL?
An oval. Can you make an oval?
An oval. Can you find an oval? CZY POTRAFISZ ZNALEŹĆ OWAL?
An oval. Can you find an oval?
Can you find an oval? Ready…GO! GOTOWY/A?
Now, let’s make a star! A TERAZ ZRÓBMY GWIAZDĘ
A star. Can you make a star? CZY POTRAFISZ ZROBIĆ GWIAZDĘ?
A star. Can you make a star?
A star. Can you find a star? CZY MOŻESZ ZNALEŹĆ GWIAZDĘ?
A star. Can you find a star?
Can you find a star? Ready…GO! GOTOWY/A?
A triangle, a rectangle, an oval, and a star. TRÓJKĄT, PROSTOKĄT, OWAL, GWIAZDA
A triangle, a rectangle, an oval, and a star.
A triangle, a rectangle, an oval, and a star…..
A teraz zapraszam Was Kochani go gry z wykorzystaniem PIZZY
Pizza shape game
W tej grze zadaniem dzieci jest zaznaczyć (np. zakrętką od butelki) figurę której nazwę wypowie Rodzic. Spróbujcie również nazwać kolor danej figury. Powodzenia!
Asia 1

Źródło: Busy Bee

Asia2

Źródło: Busy Bee

A teraz spróbujcie pokolorować rysunek na odpowiednie kolory: green – zielony, blue – niebieski, brown – brązowy, yellow – żółty, red – czerwony; Miłej pracy
Asia3
Na zakończenie jeszcze raz powróćmy do poznanych dziś kształtów. Pokolorujcie rysunek, a następnie spróbujcie ulepić koło, kwadrat, trójkąt i inne poznane kształty z plasteliny lub innej wybranej masy. Link do karty pracy znajduje się poniżej.
więcej na stronie https://supersimple.com/

Komentarze zamknięte.