Pilny komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego 2020 r. :
Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu  kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykania szkół.

więcej informacji na stronie gis.gov.pl

Komentarze zamknięte.